วัน พฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

เช็กให้พร้อม! อัตราค่าสมัคร-หลักฐาน วันสมัครรับเลือกตั้ง "เทศบาล"

access_time
กุมภาพันธ์ 03, 2021

  ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันเปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ที่จะเปิดให้ผู้สมัครมายื่นใบสมัครในวันที่ 8-12 ก.พ.นี้ สำหรับการสมัครรับเลือกตั้งกำหนดให้ผู้สมัครยื่นในสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล พร้อมหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมสมัคร ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง

  1. สมาชิกสภาเทศบาล

    เทศบาลนคร 5,000 บาท

    เทศบาลเมือง 3,000 บาท

    เทศบาลตำบล 2,000 บาท

  2. นายกเทศมนตรี

    เทศบาลนคร 10,000 บาท

    เทศบาลเมือง 8,000 บาท

    เทศบาลตำบล 5,000 บาท

หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง

  1. ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/1
  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือ รูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวนตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล  กำหนด
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  5. ใบรับรองแพทย์
  6. หลักฐานการศึกษา (กรณีสมัครนายกเทศมนตรี)
  7. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งเว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษีตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2

  ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัดสำเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 ปี (2561 , 2562 , 2563) ได้ที่สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

  อย่างไรก็ตาม การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครมีโทษตามมาตรา 120 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป